วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานสงกรานต์

กศน.อำเภอหล่มสักเข้าร่วมงานสงกรานต์   รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอหล่มสักและภริยา

เมื่อวันที่  18  เมษายน  2556  ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก  

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้พิการ)

ปัจจุบันการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายพิเศษมีการเปิดกว้างมากขึ้น
ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมงานสงกรานต์ที่กศน.เพชรบูรณ์วันที่ 10  เมษายน  2556

อบรมทางการศึกษาพิเศษ

งานการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายพิเศษงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                         ผู้ที่ถ่ายทอดภาษามือแก่นักศึกษาผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

งานสงกรานต์

กศน.อำเภอหล่มสักเข้าร่วมงานสงกรานต์   รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอหล่มสักและภริยา

เมื่อวันที่  18  เมษายน  2556  ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก  

18 มีนาคม 2556

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เมืองราด

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

การศึกษาพิเศษ


งานการศึกษาของผู้พิการมีการเปิดกว้างมากขึ้นในปัจจุบันสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาผู้พิการ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้พิการ

กศน.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ กศน.หล่มสัก