วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้พิการ

กศน.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ กศน.หล่มสัก

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การฝึกอาชีพให้กบผู้พิการ

                                   ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการคือการทำไข่เค็มและการทำการบูรแฟนซี  มีผู้พิการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก