วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การฝึกอาชีพให้กบผู้พิการ

                                   ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการคือการทำไข่เค็มและการทำการบูรแฟนซี  มีผู้พิการให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น