วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

การศึกษาพิเศษ


งานการศึกษาของผู้พิการมีการเปิดกว้างมากขึ้นในปัจจุบันสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาผู้พิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น