วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมทางการศึกษาพิเศษ

งานการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายพิเศษงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                         ผู้ที่ถ่ายทอดภาษามือแก่นักศึกษาผู้พิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น