วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้พิการ)

ปัจจุบันการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายพิเศษมีการเปิดกว้างมากขึ้น
ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมงานสงกรานต์ที่กศน.เพชรบูรณ์วันที่ 10  เมษายน  2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น